Organi društvaOrgani društva

Organi društva so: skupščina, predsednik, vodja izobraževanja in mednarodni predstavnik društva v EABCT, upravni odbor ter strokovni svet. Društvo zastopa predsednica Špela Hvalec, ki društvo prav tako predstavlja v organih Evropske zveze za vedenjske in kognitivne terapije (EABCT), katere polnopravni član je društvo od leta 2000 dalje, tajniške in blagajniške posle opravljata Suzana Vrhovac ter Polonca Čas. Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu s sprejetim Statutom.
 
Člani upravnega odbora so:
 
dr. Špela Hvalec, univ.dipl.psih., spec.klin.psih. (poslovni in strokovni vodja Društva)
 
dr. Barbara Starovasnik Žagavec, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
 
Manja Rančigaj, univ.dipl.psih., članica
 
Polonca Čas, univ.dipl.psih., članica
 
Gita Bončina, univ.dipl.psih., članica
 
 
Člani strokovnega sveta so (sklep izredne skupščine dne 10.10.2014):
 
dr. Špela Hvalec, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., akreditirana VKT terapevtka (vodja izobraževanja)
 
Simona Sanda, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., akreditirana VKT terapevtka
 
Doris Adamčič Pavlović, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., akreditirana VKT terapevtka
 
Maja Bundalo Bočić, dr.med., spec.psihiatrinja, akreditirana VKT terapevtka
 
dr. Tina Zadravec, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., akreditirana VKT terapevtka
 

Drustvo-vkt.org © 2023 - vse pravice pridržane - all rights reserved
 
Izdelava strani v sodelovanju z inštrukcije, inštrukcije matematike, inštrukcije angleščine, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije, jezikovni tečaji, tečaji angleščine, tečaji nemščine, tečaji francoščine, rešene vaje, rešene naloge, vaje in naloge z rešitvami