Zgodovina, dejavnosti in ciljiZgodovina, dejavnost, cilji

Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije - DVKT (društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki so ga 19. 12. 1997 ustanovili diplomirani psihologi in zdravniki, ki delujejo na področju nudenja pomoči otrokom in odraslim s težavami in problemi v biopsihosocialnem delovanju.
 
Delovanje društva je javno, podatki vpisani v register društev, zapisniki in seje organov društva so javne. Javnost dela društvo zagotavlja z obveščanjem svojih članov, z objavami na spletni strani društva, izdajanjem publikacij, organizacijo posvetovanj, konferenc in drugimi oblikami javnega delovanja članov društva.
 
Glavni namen društva je promocija in razvoj ter usposabljanje iz vedenjskih in kognitivnih terapij – VKT v Sloveniji. Cilji vključujejo usposabljanje strokovnjakov za uporabo VKT. Za dosego teh ciljev društvo:
- izvaja sistematično in akreditirano tri-stopenjsko usposabljanje za psihologe in psihiatre, ki traja 5 – 6 let,
- organizira seminarje in tematske delavnice,
- izdaja publikacije namenjene strokovnjakom in uporabnikom,
- vzpodbuja svoje člane k predstavitvi VKT domači in mednarodni javnosti ter
- omogoča različne oblike nadaljnjega usposabljanja, supervizije in intervizije.
 
Usposabljanje poleg priznanih učiteljev VKT iz tujine izvajajo domači strokovnjaki, ki so večinoma akreditirani in imajo naziv kognitivno-vedenjski/a terapevt/ka. Standardi usposabljanja so usklajeni s standardi Evropske zveze za VKT (EABCT).
 
Društvo opravlja nepridobitno dejavnost in se financira s prispevki članov, donacijami, kotizacijami za seminarje v lastni organizaciji ter s prodajo strokovne literature, prav tako v izdaji društva.
 

Drustvo-vkt.org © 2023 - vse pravice pridržane - all rights reserved
 
Izdelava strani v sodelovanju z inštrukcije, inštrukcije matematike, inštrukcije angleščine, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije, jezikovni tečaji, tečaji angleščine, tečaji nemščine, tečaji francoščine, rešene vaje, rešene naloge, vaje in naloge z rešitvami