VKT ali KVTVKT ali KVT

VKT ali KVT?
 
Na področju uporabe izrazov iz področja vedenjskih in kognitivnih terapij obstaja manjša zmeda, ki pa je v resnici le navidezna. KVT (kognitivno-vedenjska terapija) in VKT (vedenjsko-kognitivna terapija) pomeni eno in isto. Medtem, ko izraz vedenjsko-kognitivna terapija odslikava bolj zgodovinski vidik nastanka najprej vedenjske in kasneje kognitivne terapije ter njuno poznejšo integracijo v vedenjsko-kognitivno terapijo, pa izraz kognitivno-vedenjska terapija bolj odslikava empirično potrjene teoretične postulate teh terapij.
Mišljenje (torej K kot kognicija) predhodi in vpliva na V (torej vedenje), zato govorimo o kognitivno-vedenjski terapiji. Posamezni terapevti sami sebe imenujejo kognitivni psihoterapevti, vedenjski terapevti, kognitivno-vedenjski terapevti ali pa še kako drugače. Uraden naziv, ki ga strokovnjak pridobi ob zaključenem usposabljanju preko DVKT Slovenije pa je "Kognitivno-vedenjski/a terapevt/ka".
 

Drustvo-vkt.org © 2023 - vse pravice pridržane - all rights reserved
 
Izdelava strani v sodelovanju z inštrukcije, inštrukcije matematike, inštrukcije angleščine, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije, jezikovni tečaji, tečaji angleščine, tečaji nemščine, tečaji francoščine, rešene vaje, rešene naloge, vaje in naloge z rešitvami