Strokovna literaturaSpoštovani uporabniki!
 
Knjižnica Društva je odprta vsak četrtek od 14.00 do 16.00. Za večje izposoje vas vljudno prosimo, da pošljete seznam želenih knjig na naslov: info@drustvo-vkt.org dan ali dva pred obiskom.


Baza knjig DVKT za leto 2015inv. št. signatura avtor naslov jezik datum leto kraj izdaje način nabave vrsta gradiva
10000 T-121 MARCH, John, S. OCD in children and adolescents. ANG 01.12.2009 1998 New York New York DVKT
10000 T-121 MARCH, John, S. OCD in children and adolescents. ANG 01.12.2009 1998 New York New York DVKT
10001 T-196 The THERAPEUTIC relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. ANG 01.12.2009 2007 London London DVKT
10002 T-142 WILLS, Frank Cognitive therapy. ANG 01.12.2009 1997 London London DVKT
10003 T-194 SHOULDN'T i be feeling better by now? ANG 01.12.2009 2006 DVKT
10004 T-127 BECK, Judith S. Cognitive therapy for challenging problems. ANG 01.12.2009 2005 New York New York DVKT
10005 T-185 BEYOND diagnostis. ANG 03.12.2009 2003 New York New York DVKT
10006 T-178 USING homework assignments in cognitive behavior therapy. ANG 03.12.2009 2005 London London DVKT
10007 T-080 NELSON, Richard E., Judith C. Galas. The power to prevent suicide. ANG 03.12.2009 1994 Minneapolis Minneapolis DVKT
10008 T-081 BUZAN, Tony Use your memory. ANG 03.12.2009 2002 London London DVKT
10009 T-059 URGENTNA stanja v psihatriji : Zbornik, Begunje, 16. in 17. oktober 1998. SLO 03.12.2009 1999 Begunje Begunje DVKT
10010 T-071 SARAFINO, Edward P. Healt psychology. ANG 10.12.2009 1997 New York New York DVKT
10011 T-115 HANDBOOK of self-regulation. ANG 10.12.2009 2004 New York New York DVKT
10012 T-198 MOOREY, Stirling Cognitive behaviour therapy for people with cancer. ANG 10.12.2009 2002 New York New York DVKT
10013 T-009 BEDELL, Jeffrey Handbook for communication and problem-solving skills training. ANG 10.12.2009 1997 New York New York DVKT
10014 T-008/2 BECK, Judith S. Cognitive therapy : basics and beyond. ANG 10.12.2009 New York New York DVKT
10015 T-019 HANDBOOK of cognitive-behavioral therapies. ANG 05.01.2010 1998 New York New York DVKT
10016 T-192 FORMULATION in psychology and psychotherapy. ANG 05.01.2010 2006 London London DVKT
10017 T-193 KEARNEY, Cristopher A. When children refuse school. ANG 05.01.2010 2007 New York New York DVKT
10018 T-186 YOUNG, Jeffrey E. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. 3. ed. ANG 05.01.2010 1999 Sarasota Sarasota DVKT
10019 T-184 CAIN, Barbara Double-dip feelings. ANG 05.01.2010 2001 Washington, DC Washington, DC DVKT
10020 T-034 HERBERT, Claudia Understanding your reactions to trauma: ANG 05.01.2010 1995 DVKT
10021 T-101 HEIMBERG, Richard G. Cognitive-behavioral group therapy for social phobia. ANG 05.01.2010 2002 New York New York DVKT
10022 T-109 RAMIREZ, Basco Monica Cognitive-behavioral therapy for bipolar disorder. ANG 05.01.2010 1996 New York New York DVKT
10023 T-144 RESEARCH and practice in Alzheimer's disease. Vol. 8: Severe dementia. ANG 05.01.2010 2003 Pariz Pariz DVKT
10024 T-116 RUDD, David Treating suicidal behavior. ANG 05.01.2010 2001 New York New York DVKT
10025 T-132 BURGESS, Mary Overcoming chronic fatigue. ANG 05.01.2010 2005 London London DVKT
10026 T-133 FORD, Vicki Overcoming sexual problems. ANG 05.01.2010 2005 London London DVKT
10027 T-003 IZBOR prispevkov ob 40-letnici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. SLO 05.01.2010 1995 Ljubljana Ljubljana DVKT
10028 T-067 MIKUŠ-KOS, Anica Nesreče, travmatski dogodki in šola : pomoč v stiski. SLO 05.01.2010 2000 Ljubljana Ljubljana DVKT
10029 T-191 DAVIES, William Overcoming anger and irritablitity. ANG 05.01.2010 2000 London London DVKT
10030 T-082 BUZAN, Tony Master your Memory. ANG 05.01.2010 2002 London London DVKT
10031 T-197 BLOOMQUIST, Michael L. Helping children with aggression and conduct problems. ANG 05.01.2010 2005 New York New York DVKT
10032 T-069 DRYDEN, Windy Rational emotive behavioural counselling in action. 2. ed. ANG 05.01.2010 1999 London London DVKT
10033 T-089 NAJAVITS, Lisa M. Seeking safety. ANG 05.01.2010 2002 New York New York DVKT
10034 T-049 HANDBOOK of psychotherapies with children and families. ANG 05.01.2010 1999 Boston Boston DVKT
10035 T-166 MATTIS, Sara G. Panic disorder and anxienty in adolescence. ANG 14.01.2010 2002 Oxford Oxford DVKT
10036 T-148 PRAKTIKUM iz kognitivne in bihevioralne terapije III. CRO 14.01.2010 1990 Zagreb Zagreb DVKT
10037 T-154 PRISPEVKI iz vedenjsko kognitivne terapije : zbornik 1. SLO 14.01.2010 2004 Ljubljana Ljubljana DVKT
10038 T-147 KOBAL, Darja Temeljni vidiki samopodobe. SLO 14.01.2010 2000 Ljubljana Ljubljana DVKT
10039 T-065 VAROVANJE duševnega zdravja otrok in mladostnikov. SLO 14.01.2010 1999 Ljubljana Ljubljana DVKT
10040 T-077 PAVLOVIĆ, Zoran Psihološke pravice otroka. SLO 14.01.2010 1993 Radovljica Radovljica DVKT
10041 T-151 LINDEMANN, Hannes Avtogeni trening. ANG 14.01.2010 1974 Ljubljana Ljubljana DVKT
10042 T-110 BARLOW, David H. Anxiety and its disorders. ANG 19.01.2010 2004 New York New York DVKT
10043 T-037 RAT, škola i dijete. CRO 19.01.2010 1993 Ljubljana Ljubljana DVKT
10044 T-135 COLE, Frances et al. Overcoming chronic pain. ANG 19.01.2010 2005 London London DVKT
10045 T-145 LARSON, Jim Think first. ANG 19.01.2010 2005 New York New York DVKT
10046 T-143 DENNISON, Paul e. Brain gym. ANG 19.01.2010 1986 Ventura Ventura DVKT
10047 T-141 HANDBOOK of attachment. ANG 19.01.2010 1999 New York New York DVKT
10048 T-200 LEAHY, Robert Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. ANG 19.01.2010 2000 New York New York DVKT
10049 T-188 CHILD and adolescent therapy. ANG 19.01.2010 2006 New York New York DVKT
10050 T-201 HANDBOOK of cognitive-behavior group therapy with children and adolescents. ANG 19.01.2010 2007 London London DVKT
10051 T-136 VEALE, David Overcoming obsessive compulsive disorder. ANG 19.01.2010 2005 London London DVKT
10052 T-119 CONNOR, Daniel F. Aggresion and antisocial behavior in children and adolescents. ANG 19.01.2010 2004 New York New York DVKT
10053 T-102 EVIDENCE-Based psychotherapies for children and adolescents. ANG 19.01.2010 2003 New York New York DVKT
10054 T-118 BELL, Lorraine Managing intense emotions and overcoming self-destructive habits. ANG 19.01.2010 2003 New York New York DVKT
10055 T-112 CLARK, David A. Cognitive-behavioral therapy for OCD. ANG 19.01.2010 2004 New York New York DVKT
10056 T-117 WACHTEL, Ellen F. Treating troubled children and their families. ANG 19.01.2010 1994 New York New York DVKT
10057 T-131 LARSON, Jim Helping school children cope with anger. ANG 19.01.2010 2005 New York New York DVKT
10058 T-165 WESTBROOK, David Managing depression. ANG 19.01.2010 1999 DVKT
10059 T-195 FARBER, Barry A. Self-disclosure in psychotherapy. ANG 19.01.2010 2006 New York New York DVKT
10060 T-093 CLINICAL Handbook of psychological disorders. ANG 19.01.2010 2001 New York New York DVKT
10061 T-137 WHITEHEAD, Linette Anorexia Nervosa. ANG 26.01.2010 1999 Oxford Oxford DVKT
10062 T-138 WESTBROOK, David Obsessive-compulsive disorder. ANG 26.01.2010 1996 Oxford Oxford DVKT
10063 T-108 BIPOLAR disorder in childhood and early adolescence. ANG 26.01.2010 2003 New York New York DVKT
10064 T-105 LINEHAN, Marsha M. Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. ANG 26.01.2010 1993 New York New York DVKT
10065 T-146 KLINIČKA psihologija. CRO 26.01.2010 2003 Novi Sad Novi Sad DVKT
10066 T-154 A PRISPEVKI iz vedenjsko kognitivne terapije : zbornik 1. SLO 11.03.2010 2004 Ljubljana Ljubljana DVKT
10067 T-023/1 FENNELL, Melanie J. V. Overcoming low self-esteem. ANG 26.01.2010 1999 London London DVKT
10068 T-098 LEAHY, Robert L. Overcoming resistance in cognitive therapy. ANG 26.01.2010 2001 New York New York DVKT
10069 T-016 CAUTELA, Joseph Covert conditioning casebook. ANG 26.01.2010 1992 Pacific Crove Pacific Crove DVKT
10070 T-044 URANJEK, Anica Sprostitvene igre za vrtec in šolo. SLO 26.01.2010 1995 Ljubljana Ljubljana DVKT
10071 T-030/1 GORDON, Thomas Družinski pogovori. SLO 26.01.2010 1991 Ljubljana Ljubljana DVKT
10072 T-030/2 GORDON, Thomas Družinski pogovori. SLO 26.01.2010 1996 Ljubljana Ljubljana DVKT
10073 T-029/1 GORDON, Thomas Trening večje učinkovitosti za učitelje. SLO 26.01.2010 1997 Ljubljana Ljubljana DVKT
10074 T-029/2 GORDON, Thomas Trening večje učinkovitosti za učitelje. SLO 26.01.2010 1992 Ljubljana Ljubljana DVKT
10075 T-020 ELLIS, Albert Reason and emotion in psychotherapy, revised and updated. ANG 26.01.2010 1994 New York New York DVKT
10076 T-020 A ELLIS, Albert Reason and emotion in psychotherapy, revised and updated. ANG 26.01.2010 1994 New York New York DVKT
10077 T-062 COGNITIVE behaviour therapy for psychiatric problems : ANG 11.02.2010 1989 New York New York DVKT
10078 T-058 MULTIAXIAL classification of child and adolescent psychiatric disorders. ANG 26.01.2010 Cambridge Cambridge DVKT
10079 T-064/1 PRAKTIKUM iz behavior terapije. SLO 26.01.2010 1984 Zagreb Zagreb DVKT
10080 T-011 BLASZCZYNSKI, Alex Overcoming compulsive gambling. ANG 26.01.2010 1998 London London DVKT
10081 T-126 RYGH, Jayne L. Treating generalized anxiety disorder: ANG 26.01.2010 2004 New York New York DVKT
10082 T-024 FOWLER, David Cognitive behaviour therapy for psychosis. ANG 26.01.2010 New York New York DVKT
10083 T-074 SCOTT, Michael J. Counselling for post-traumatic stress disorder. ANG 26.01.2010 1994 London London DVKT
10084 T-175 PREVENTION: What works with children and adolescents? ANG 26.01.2010 2002 London London DVKT
10085 T-040 A ROSE, Sheldon D. Group therapy with troubled youth : ANG 22.04.2010 1998 London London DVKT
10086 T-042 SKEVINGTON, Suzanne M. Psychology of pain. ANG 26.01.2010 1995 New York New York DVKT
10087 T-149 HACKNEY, Harold L. The professional counselor. ANG 26.01.2010 1996 Boston Boston DVKT
10088 T-167 MENTAL health catalogue 2005 : New titles & key backlist. ANG 28.01.2010 2005 London London DVKT
10089 T-188B CHILD and adolescent therapy. ANG 22.04.2010 2006 New York New York DVKT
10090 T-125 McGRATH, Patricia A. Pain in Children. ANG 28.01.2010 1990 New York New York DVKT
10091 T-168 COGNITIVE behaviour therapy : The art of an integrative science. Abstract book. ANG 28.01.2010 2005 DVKT
10092 T-169 EPIDEMIOLOGIJA na področju varstva duševnega zdravja otrok in mladostnikov. SLO 28.01.2010 Ljubljana Ljubljana DVKT
10093 T-199 HANDBOOK of conceptualization and treatment of child psychopathology. ANG 28.01.2010 2001 New York New York DVKT
10094 T-064/2 RACIONALNO-EMOTIVNE terapije (RET). CRO 28.01.2010 Zagreb Zagreb DVKT
10095 T-176 WHAT works for children and adolescents? ANG 28.01.2010 2002 London London DVKT
10096 T-022 FEINDLER, Eva L. Adolescent anger control. ANG 28.01.2010 1986 New York New York DVKT
10097 T-056 WILLIAMS, Redford Anger kills. ANG 28.01.2010 1993 New York New York DVKT
10098 T-CD-001 FIVE aproaches to Linda. ANG 04.02.2010 2009 Betlehem, Pennsylvania Betlehem, Pennsylvania DVKT
10099 T-010 BELLACK, S. Conversation skills. ANG 04.02.2010 1991 New York New York DVKT
10100 T-177/1 HANDBOOK of assessment and treatment planning for psychological disorders. ANG 04.02.2010 New York New York DVKT
10101 T-021 ESSA, Eva A practical guide to solving preschool behavior problems. 4. ed. ANG 04.02.2010 1998 Albany Albany DVKT
10102 T-050 TREATING complex cases : ANG 04.02.2010 New York New York DVKT
10103 T-126A RYGH, Jayne L. Treating generalized anxiety disorder: ANG 13.04.2010 2004 New York New York DVKT
10104 T-106 LINEHAN, Marsha M. Skills training manual for treating borderline personality disorder. ANG 11.02.2010 1993 New York New York DVKT
10105 T-106A LINEHAN, Marsha M. Skills training manual for treating borderline personality disorder. ANG 11.02.2010 1993 New York New York DVKT
10107 T-062 A COGNITIVE behaviour therapy for psychiatric problems : ANG 11.02.2010 1989 New York New York DVKT
10108 T-103 LEAHY, Robert L. Cognitive therapy techniques : ANG 11.02.2010 2003 New York New York DVKT
10109 T-177 HANDBOOK of assessment and treatment planning for psychological disorders. ANG 08.04.2010 New York New York DVKT
10110 T-202 WESTBROOK, David Managing obsessive-compulsive disorder. ANG 02.03.2010 2003 New York New York DVKT
10111 T-212 A CASEBOOK of cognitive therapy for traumatic stress reactions. ANG 02.03.2010 2009 London London DVKT
10112 T-203 The TRAUMA of sexual assault : ANG 02.03.2010 2002 New York New York DVKT
10113 T-205 BABMER, Martin R. CBT for occupational stress in health professionals : ANG 02.03.2010 2006 London London DVKT
10114 T-206 YOUNG, Jeffrey E. Shema therapy : ANG 02.03.2010 2003 New York New York DVKT
10115 T-207 MORRISON, Anthony P. et al. COGNITIVE therapy for psychosis : ANG 02.03.2010 2004 London London DVKT
10116 T-209 KUYKEN, Willem Collaborative case conceptualiziation : ANG 02.03.2010 2009 New York New York DVKT
10117 T-210 FAIRBURN, Christopher G. Cognitive behavior therapy and eating disorders. ANG 02.03.2010 2008 New York New York DVKT
10118 T-211 VERDUYN, Chrissie Depression : ANG 02.03.2010 2009 London London DVKT
10119 T-213 OBSESSIVE compulsive disorder : ANG 02.03.2010 2009 London London DVKT
10120 T-214 BECK, Judith S. Kognitivna terapija : CRO 02.03.2010 2007 Jastrebarsko Jastrebarsko DVKT
10121 T-215 COGNITIVE-behavioral strategies in crisis intervention. 3. ed. ANG 02.03.2010 2007 New York New York DVKT
10122 T-204 Mc MULLIN, Rian E. The NEW handbook of cognitve therapy techniques. ANG 02.03.2010 2000 New York New York DVKT
10123 T-124 THORN, Beverly E. Cognitive therapy for chronic pain : ANG 09.03.2010 2004 New York New York DVKT
10124 T-208 ADAPTING cognitve therapy for depression : ANG 09.03.2010 2008 New York New York DVKT
10125 T-216 PREPOZNAJMO in premagajmo depresijo : SLO 09.03.2010 2005 Ljubljana Ljubljana DVKT
10126 T-182 GURNEY-SMITH, Ben Getting through anxienty with CBT: a young person's guide. ANG 23.03.2010 New York New York DVKT
10127 T-181 GURNEY-SMITH, Ben Getting through anxiety with CBT: A young person's guide. ANG 23.03.2010 New York New York DVKT
10128 T-026 FROSTING, Marianne Gibalna vzgoja : SLO 23.03.2010 1998 Ljubljana Ljubljana DVKT
10129 T-084 FREE, Michael L. Cognitive therapy in groups : ANG 23.03.2010 2002 New York New York DVKT
10130 T-190 ZAKON o društvih (ZDru-1) s komentarjem. SLO 23.03.2010 2006 DVKT
10131 T-032 HAWKINS, Robert P. Measuring behavioral health outcomes : ANG 23.03.2010 1999 Boston Boston DVKT
10132 T-035 HERBERT, Martin Clinical child psychology : ANG 23.03.2010 1999 New York New York DVKT
10133 T-017 DATTILIO, M. Cognitive therapy with couples. ANG 23.03.2010 1990 Sarasota Sarasota DVKT
10134 T-090 BRIEF alcohol screening and intervention for college students (basics) : ANG 23.03.2010 199 New York New York DVKT
10135 T-066 PSIHIČNE travme v otroštvu in adolescenci. SLO 23.03.2010 2001 Ljubljana Ljubljana DVKT
10136 T-066A PSIHIČNE travme v otroštvu in adolescenci. SLO 23.03.2010 2001 Ljubljana Ljubljana DVKT
10137 T-091 BLOOMQUIST, Michael L. Skills training for children with behavior disorders : ANG 23.03.2010 1996 New York New York DVKT
10138 T-057 WONG, Bernice Y. L. The ABCs of learning disabilities. ANG 23.03.2010 London London DVKT
10139 T-040 ROSE, Sheldon D. Group therapy with troubled youth : ANG 23.03.2010 1998 London London DVKT
10140 T-001 ZDRAVSTVENO varstvo. Št. 12. 1994 : SLO 23.03.2010 1994 Ljubljana Ljubljana DVKT
10141 T-002 ZDRAVSTVENO varstvo. Št. 7, 8, 9. 1992 : SLO 23.03.2010 1992 Ljubljana Ljubljana DVKT
10142 T-057A WONG, Bernice Y. L. The ABCs of learning disabilities. ANG 23.03.2010 London London DVKT
10143 T-202A WESTBROOK, David Managing obsessive-compulsive disorder. ANG 23.03.2010 2003 New York New York DVKT
10144 T-200A LEAHY, Robert Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. ANG 23.03.2010 2000 New York New York DVKT
10145 T-111 COGNITIVE therapy with children and adolescents : ANG 23.03.2010 2003 New York New York DVKT
10146 T-128 HUTCHINGS, Sue The social skills handbook : ANG 23.03.2010 2004 London London DVKT
10147 T-139 HOLDAWAY, Claire Getting throungh it with CBT: ANG 01.04.2010 2004 New York New York DVKT
10148 T-177/2 HANDBOOK of assessment and treatment planning for psychological disorders. ANG 08.04.2010 New York New York DVKT
10149 T-180 CHALDER, Trude Self help for. Chronic fatigue syndrome : ANG 13.04.2010 2006 New York New York DVKT
10150 T-120 KENDALL, Philip C. Cognitive-behavioral therapy for impulsive children. 2. ed. ANG 13.04.2010 1999 New York New York DVKT
10151 T-172 PUCKERING, Christine Mellow parenting programme. ANG 13.04.2010 1999 DVKT
10152 T-173 MULLS, Maggie Mellow parenting : ANG 13.04.2010 1999 DVKT
10153 T-039 RONEN, Tammie Cognitve developmental therapy with children. ANG 13.04.2010 New York New York DVKT
10154 T-092 BUTLER, Gillian Managing anxiety. ANG 13.04.2010 1985 New York New York DVKT
10155 T-CD-002 LEAHY, Robert Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. ANG 13.04.2010 2000 New York New York DVKT
10156 T-217 SHAPIRO, Francine Eye movement desensitization and rerpocessing : ANG 13.04.2010 1995 New York New York DVKT
10157 T-218 WESTBROOK, David Understanding panic. ANG 13.04.2010 1998 New York New York DVKT
10158 T-034 A HERBERT, Claudia Understanding your reactions to trauma: ANG 22.04.2010 1995 DVKT
10159 T-220 WESTBROOK, David Obvladovanje obsesivno-kompulzivne motnje, SLO 13.04.2010 2010 Ljubljana Ljubljana DVKT
10160 T-153 EVERITT, Brian S. Talking about statistic : ANG 13.04.2010 1992 New York New York DVKT
10161 T-188A CHILD and adolescent therapy. ANG 20.04.2010 2006 New York New York DVKT
10162 T-063 WOOLFOLK, Robert L. Treating somatization : ANG 20.04.2010 2007 New York New York DVKT
10163 T-CD-002A LEAHY, Robert Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. ANG 22.04.2010 2000 New York New York DVKT
10164 T-062 B COGNITIVE behaviour therapy for psychiatric problems : ANG 22.04.2010 1989 New York New York DVKT
10165 T-096 MILLER, William R. Motivational interviewing : ANG 06.05.2010 2002 New York New York DVKT
10166 T-099 FRIEDBERG, Robert D. Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents : ANG 06.05.2010 2002 New York New York DVKT
10167 T-219 FINK, Candida Bipolarna motnja za telebane. SLO 06.05.2010 2009 Ljubljana Ljubljana DVKT
10168 T-221 SMITH, Laura L. Depresija za telebane. SLO 06.05.2010 2009 Ljubljana Ljubljana DVKT
10169 T-222 KAZDIN, Alan E. Behavior modification in applied settings. 6. ed. ANG 05.10.2010 2001 Baltimor, CA Baltimor, CA DVKT
10170 T-223 MARTIN, Garry Behavior modification what it is and how to do it. 7. ed. ANG 05.10.2010 2003 New Yersey New Yersey DVKT
10171 T-224 STALLARD, Paul Anxiety : Cognitive behaviour therapy with children and young people. ANG 09.11.2010 2009 London London DVKT
10172 T-225 Cognitive-behavioral strategies in crisis intervention. 3. ed. ANG 09.11.2010 2010 New York New York DVKT
10173 T-226 COGNITIVE-behavior therapy for children : ANG 09.11.2010 2009 Wien Wien DVKT
10174 T-227 COGNITIVE-behavioral interventions in educational settings : ANG 15.09.2011 2006 London London DVKT
10175 T-228 KANTER, Jonathan W. Behavioral activation : distinctive features. ANG 29.09.2011 2009 London London DVKT
10176 T-229 ELLIS, Albert Reason and emotion in psychotherapy: ANG 29.09.2011 1994 New York New York DVKT
10177 T-230 WORRY and its psychological disorders: ANG 29.09.2011 2006 New York New York DVKT
10178 T-231 BLENKIRON, Paul Stories and analogies in cognitive behaviour therapy. ANG 29.09.2011 2010 New York New York DVKT
10179 T-232 GREENBERG, Leslie S. Working with emotions in psychotherapy. ANG 29.09.2011 1997 New York New York DVKT
10180 T-233 WELLS, Adrian Emotional disorders and metacognition: ANG 29.09.2011 2001 New York New York DVKT
10181 T-234 COGNITIVE-behaviour therapy for people with learning disabilities. ANG 29.09.2011 2001 New York New York DVKT
10182 T-235 BECK, T. Aaron Cognitive therapy and the emotional disorders. ANG 29.09.2011 1991 Harmondsworth Harmondsworth DVKT
10190 T-236 BATTEN, Sonja V. Essentials of acceptance and commitment therapy. ANG 09.12.2011 2011 London London DVKT
10191 T-237 VUKOSAVLJEVIĆ-GVOZDEN, Tatjana Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija: SRP 26.01.2012 2009 Beograd Beograd DVKT
10192 T-238 ELLIS, Albert Vodič u razuman život. SRP 26.01.2012 1996 Beograd Beograd DVKT
10193 T-239 CONTURE, Edward G. Stuttering. 2. ed. ANG 26.01.2012 1990 Englevood Cliffs Englevood Cliffs DVKT
10194 T-240 MARIĆ, Zorica Priručnik za primarni kurs iz racionalno-emotivno behejvioralne terapije. SRP 26.01.2012 Beograd Beograd DVKT
10195 T-241 SCHWARTZ, Jeffrey Um i mozak: neuroplastičnost i moč mentalne sile. CRO 02.02.2012 2005 Zagreb Zagreb DVKT
10196 T-CD-003 SEGAL, Zindel V. Mindfulness-based cognitive therapy for depression. ANG 22.03.2012 2005 Washington Washington DVKT
10197 T-242 SHELDON, Brian Cognitive-behavioural therapy: research and practice i health and social care. 2. ed. ANG 02.08.2012 2011 London London DVKT
10198 T-243 WILLIAMS, Mark The mindful way through depression: ANG 13.09.2012 2007 New York New York DVKT
10199 T-243 CD WILLIAMS, Mark The mindful way through depression: ANG 13.09.2012 2007 New York New York DVKT
10200 T-244 LEARNING cognitive-behavior therapy: ANG 13.09.2012 2006 Washington, DC Washington, DC DVKT
10201 T-244 CD LEARNING cognitive-behavior therapy: ANG 13.09.2012 2006 Washington, DC Washington, DC DVKT
10202 T-245 STOTT, Richard Oxford guide to metaphors in CBT: ANG 13.09.2012 2010 New York New York DVKT
10203 T-246 HACKMANN, Ann Oxford guide to imagery in cognitve therapy. ANG 13.09.2012 2011 New York New York DVKT
10204 T-247 COGNITIVE and behavioral theories in clinical practice. ANG 13.09.2012 2010 New York New York DVKT
10205 T-248 BEYOND diagnosis: ANG 13.09.2012 2003 New York New York DVKT
10206 T-249 COMPASSION: ANG 13.09.2012 2009 London London DVKT
10207 T-251 MILNE, Derek Evidence-based clinical supervision: ANG 13.09.2012 2009 Oxford Oxford DVKT
10208 T-252 CLARK, David A. Cognitive therapy of anxiety disorders: ANG 13.09.2012 2010 New York New York DVKT
10209 T-253 HAWTON, Keith Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems: ANG 13.09.2012 2011 New York New York DVKT
10210 T-250 WHITE, Craig A. Cognitive behaviour therapy for chronic medical problems: ANG 13.09.2012 2001 New York New York DVKT
10211 T-254 OXFORD guide to low intensity CBT interventions. ANG 13.09.2012 2010 New York New York DVKTDrustvo-vkt.org © 2023 - vse pravice pridržane - all rights reserved
 
Izdelava strani v sodelovanju z inštrukcije, inštrukcije matematike, inštrukcije angleščine, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije, jezikovni tečaji, tečaji angleščine, tečaji nemščine, tečaji francoščine, rešene vaje, rešene naloge, vaje in naloge z rešitvami