Akreditacijska shema in EABCT standardiAkreditacijska shema in EABCT standardi izobraževanja

SHEMA AKREDITACIJE za pridobitev naziva »KOGNITIVNO VEDENJSKI TERAPEVT"
 
Usposabljanje iz vedenjskih in kognitivnih terapij v Sloveniji teče od leta 1995 v organizaciji Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije (v nadaljevanju: Društvo). Organizirano je v obliki tristopenjskega, podiplomskega usposabljanja, ki teče v skladu s standardi Evropskega združenja za vedenjske in kognitivne terapije (EABCT Training Standards), katerega polnopravni član je Društvo od leta 2000.
 
EABCT standardi usposabljanja zahtevajo, da se kompetence, ki jih mora razviti strokovnjak, da bi postal učinkovit vedenjski in/ali kognitivni terapevt, pridobivajo v dveh fazah. Prva faza je pridobivanje kompetenc v generičnih terapevtskih spretnostih in razumevanju psihopatologije, ki predstavljajo posameznikovo osnovno profesionalno izobrazbo. Sledi pridobivanje znanja o kognitivnih in vedenjskih modelih in specifičnih kompetenc v vedenjskih in kognitivnih terapevtskih spretnostih, ki se pridobijo tekom podiplomskega usposabljanja. Usposabljanje, ki ga izvaja Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije, teče na nivoju druge stopnje. Društvo je z vstopnim kriterijem oz. pogojem za vključitev v usposabljanje postavilo omejitev, da se v tri-stopenjsko usposabljanje lahko vključijo le diplomirani psihologi (z dipomskim izpitom zaključena II.stopnja bolonjskega študija) in zdravniki (dr. med.). Enak pogoj je tudi v shemi oz. postopku akreditacije za pridobitev naziva »Kognitivno-vedenjski/a terapevt/ka«. Društvo ne izvaja usposabljanja iz prve faze, kot jo navajajo standardi EABCT, saj so kandidati zahtevana osnovna znanja (o razvoju človeka, psihopatologiji, psihologiji, z dokazi podprtih terapevtskih pristopih itd.), pridobili že pred začetkom 3- stopenjskega usposabljanja iz kognitivnih in vedenjskih terapij. Društvo tako izvaja usposabljanje na nivoju podiplomskega usposabljanja in pridobivanja izkušenj, relevantnih za vedenjsko in/ali kognitivno terapijo.
 
POSTOPEK AKREDITACIJE
S shemo se ureja zagotavljanje standardov, preverjanje izpolnjevanja kriterijev in izdajanje certifikatov oz. nazivov “Kognitivno-vedenjski terapevt”.
Izpolnjeno vlogo za akreditacijo posredujte Komisiji za akreditacije v elektronski obliki preko društvenega elektronskega naslova.

 
 Drustvo-vkt.org © 2023 - vse pravice pridržane - all rights reserved
 
Izdelava strani v sodelovanju z inštrukcije, inštrukcije matematike, inštrukcije angleščine, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije, jezikovni tečaji, tečaji angleščine, tečaji nemščine, tečaji francoščine, rešene vaje, rešene naloge, vaje in naloge z rešitvami