Področja, kjer se terapije lahko uporabljajoPodročja, kjer se terapije lahko uporabljajo

Opravljene so bile mnoge raziskave o vedenjskih in kognitivnih terapijah, ki so pokazale, da ta oblika psihoterapije daje pomembne rezultate, posebno v primerih naslednjih težav:
 • anksioznost in napadi panike;
 • fobije (npr. agorafobija, socialna fobija);
 • sindrom kronične utrujenosti;
 • depresija;
 • obsesivno kompulzivne motnje;
 • motnje prehranjevanja;
 • seksualni in partnerski problemi;
 • problemi pri otrocih in mladostnikih;
 • problemi, izhajajoči iz splošnega zdravstvenega stanja;
 • kronične bolečine;
 • problemi navad, npr. tiki;
 • jeza;
 • problemi z drogami in alkoholom;
 • shizofrenije in druga psihotična stanja;
 • problemi, povezani s težavami v učenju;
 • bipolarna motnja;
 • potravmatska stresna motnja;
 • motnje spanja,
 • ...
Obiskovalci strani, ki jih zanimajo priporočila različnih naconalnih in mednarodnih inštitutov v zvezi z psihoterapevtskimi pristopi in dokazi za njihovo učinkovitost, si jih lahko ogledajo na straneh Nacionalnega inštituta za zdravje in klinično odličnost, Nacionalnega inštituta za mentalno zdravje, Cochrane fundacije itn. Povezave do njihovih spletnih strani zo zbrane v meniju Razno/povezave.

Drustvo-vkt.org © 2023 - vse pravice pridržane - all rights reserved
 
Izdelava strani v sodelovanju z inštrukcije, inštrukcije matematike, inštrukcije angleščine, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije, jezikovni tečaji, tečaji angleščine, tečaji nemščine, tečaji francoščine, rešene vaje, rešene naloge, vaje in naloge z rešitvami